Előadások

Berend Gábor, SZTE

Természetesnyelvi egységek ábrázolása folytonos reprezentációkkal

Az előadás során röviden ismertetésre kerülnek a szavak szemantikáját tömören megragadni képes folytonos reprezentációk.
A szószintű reprezentációk tárgyalását követően a nagyobb szövegegységek (pl. mondatok) folytonos reprezentációval történő leírásának lehetőségeire is kitérünk.
Végezetül a mondatok közötti automatikus következtetések elvégzésére képes neurális halós modellek működéséről, és a velük kapcsolatos friss eredményekről ejtünk majd szót.


Sasvári Luca, BME

A munkavállalói igények feltérképezése és a munkáltatói márka hitelességének vizsgálata munkavállalói vélemények alapján

A munkáltatói márkázást (és ezzel együtt a munkavállalókat, mint „fogyasztói csoportot”) egyelőre kevesen vizsgálták, azonban egyre fontosabbá válik a vállalatok tehetségmenedzsment stratégiájában: mind a belső „újratoborzásban” és utánpótlásban, mind a külső toborzásban és kívülről érkező tehetségek bevonzásában központi szerepet játszik˴
Kutatásomban nemzetközileg ismert munkáltatók karrieroldalát és a munkáltatókról írt anonim véleményeket hasonlítottam össze szövegbányászati módszerrel. A vizsgálat rávilágít a legfontosabb különbségekre a munkáltató által sugárzott kép és a munkavállalói igények között, ezen belül öt szektor (telekommunikáció, ipar-elektronika, IT, FMCG, pénzügyi szolgáltatások) igénybeli eltéréseit elemeztem. Előadásomban továbbá ismertetem a realisztikus szervezetábrázolás, illetve a dolgozói véleményekben megjelenő csalódottság érzésének kapcsolatát.


Varjú Zoltán, Precognox

Van képünk hozzá! A multimodális keresés és tartalomelemzés lehetőségei.

A keresés és a tartalomelemzés hagyományosan szövegekkel szeret foglalkozni, miközben az internetes tartalmak egyre inkább multimodálisak; szövegek, képek, videók és hanganyagok keverékei. Előadásunkban arra keressük a választ, hogy lehet-e egységes keretben reprezentálni a különféle modalitásokat. Egy gyakorlati példán keresztül pedig bemutatjuk, miképp vontuk be a hírelemzésbe a cikkekben szereplő képeket.