Bevezető az SPSS Statistics-be

Termékek »
Hírek »
Termékbemutató szemináriumok »


A Clementine által szervezett rendezvények bemutatják az adatbányászat és az adat tudomány legfrissebb trendjeit, fejlődésük irányát.

Adatbányászati tanfolyamok »
Termékbemutató szemináriumok »
Tematikus workshopok »
Konferenciák »
Statisztikai tanfolyamok »
Hálózatvizualizációs tanfolyamok »
Szöveganalitikai tanfolyamok »

Bevezető az SPSS Statistics-be

Kezdő, az SPSS Statistics-ről csekély ismerettel rendelkező elemzők számára a kurzus nagyszerű alkalom a világ vezető statisztikai szoftverével történő megismerkedéshez. A Clementine szakértői által tartott tanfolyamon Ön megismeri az SPSS Statistics-szel történő munkavégzés előnyeit és képes lesz egyszerűbb feladatok végrehajtására is.

Bevezető az SPSS Statistics-be

Kiknek szól?

Olyan elemzőknek, akiknek nincs, vagy csak csekély ismeretük van az SPSS Statistics-ről, és hatékonyan, gyorsan akarnak gyakorlati tudást szerezni az alapokról, valamint meg akarják szerezni, vagy erősíteni a szükséges alapszintű statisztikai ismereteket.

Előfeltételek

Általános irodai informatikai ismeretek (Windows, Office), alapszintű statisztikai ismeretek.

A kurzus tematikája

Alapvető leíró-statisztikai mutatók táblázása, átlagok csoportonkénti és változónkénti eltérésének vizsgálata, szignifikancia tesztek, t-próba és egyszempontos varianciaanalízis. Más, nem átlagolható változókra vonatkozó analóg módszerek - nem paraméteres próbák. A legalapvetőbb matematikai statisztikai és adatkezelési fogalmak szemléletes megértése és példák bemutatása az SPSS-szel, a kapcsolódó SPSS terminológiák áttekintése. Például középérték típusok, szórás típusok, korrelációk, szignifikancia jelentése, többváltozós módszerek indoklása.

A kurzus végén Ön képes lesz:

  • különböző adatállományok beolvasására, adatok megtekintésére,
  • az egyes műveleteket elvégzésére párbeszédes és parancs (szintaktika) üzemmódban,
  • az adat-, párbeszéd-, output- és parancs-ablak kezelésére.

Időtartam: 3 nap

Stat.Bev. aug

2022-08-30 - 2022-09-01

1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.

245000 + ÁFA / fő