Korreláció alapú eljárások

Termékek »
Hírek »
Termékbemutató szemináriumok »


A Clementine által szervezett rendezvények bemutatják az adatbányászat és az adat tudomány legfrissebb trendjeit, fejlődésük irányát.

Adatbányászati tanfolyamok »
Termékbemutató szemináriumok »
Tematikus workshopok »
Konferenciák »
Statisztikai tanfolyamok »
Hálózatvizualizációs tanfolyamok »
Szöveganalitikai tanfolyamok »

Korreláció alapú eljárások

A Clementine tanfolyama a középhaladó szintű IBM SPSS Statistics felhasználók számára a szoftver és annak komponensei által kínált korrelációs eljárások módszertanát oktatja.

Korreláció alapú eljárások

Kiknek szól?

Olyan elemzőknek, akiknek jó alapszintű ismereteik vannak az SPSS Statistics Base-ről és hatékonyan, gyorsan akarnak gyakorlati tudást szerezni a korrelációs technikák lehetőségeiről.

Előfeltételek

Általános irodai informatikai ismeretek (Windows, Office), középhaladó szintű SPSS Statistics ismeret (a "Bevezetés az SPSS Statistics-be" kurzus alatt elsajátítható szint), alapszintű statisztikai ismeretek.

A kurzus tematikája

Ismerkedés az SPSS Statistics-szel a lineáris korreláción alapuló módszereken keresztül. Korrelációs mátrix előállítása, és korrelációs alapon történő változó csoportosítás faktor diszkriminancia és hierarchikus klaszteranalízissel.  Alskálák képzése és reliabilitás vizsgálata, itemanalízis. Célváltozó bejóslása egy- és többváltozós regressziószámítással. Nem-lineáris korrelációk és egyéb hasonlóságmátrixok előállítása.

A kurzus végén Ön képes lesz:

  • önállóan használni korrelációs elemzések technikáit,
  • meghatározni a számítások alkalmazási feltételeit,
  • változókat csoportosítani, alskálákat képezni korrelációk alapján,
  • egyszerűbb regressziós vizsgálatokat végezni, azokat elemezni,
  • tesztek megbízhatóságát vizsgálni.

Időtartam: 1 nap