Skip to main content

Esettanulmányok

Kapcsolati háló szabad szövegből

A Clementine a strukturálatlan, historikus és online forrásból származó szabad szöveges adatok adatbányászati és szöveganalitikai módszerekkel történő feldolgozásával támogatja a bűnüldözési szervezetek megelőzéssel és felderítéssel kapcsolatos munkavégzését.

Szervezett bűncselekmények felderítését és megelőzését végzi.

Üzleti probléma

A bűnesetek feldolgozásának sikere a nyomozás sebességén és alaposságán múlik: minél gyorsabban lép a Nyomozó szerv és minél több információ áll a rendelkezésére, annál nagyobb eséllyel derít fényt egy adott esetre. Az összefonódások, kapcsolatok elemzése, felderítése az eltérő adatbázisokban tárolt, különböző forrásokból származó és gyakran strukturálatlan formában rendelkezésre álló információk okán nehézkes, a feldolgozás időigényes. A nyomozati munka idő- és költséghatékonnyá tételére a választ egy új adattárolási és –elemzési rendszer munkába állítása jelentheti.

Összegzés

A Clementine  megoldása szöveganalitikai és kapcsolatháló vizualizációs komponensekkel kombinálva kidolgozott egy olyan adatfeldolgozási modellt, mely lehetővé teszi szöveges dokumentumokból az entitások és kapcsolatok automatikus kinyerését, a vonatkozó kapcsolati hálók megjelenítését, így téve hatékonyabbá a nyomozók munkáját a bűnüldözésben és a bűnmegelőzésben. 

Megoldás

A szöveganalitikával kiegészített ClemRISK megoldás implementációja során a nyomozati munka folyamatának megismerésére és sok manuális munkát igénylő elemeinek hatékonyabbá tételére koncentráltunk:

  1. Szöveganalitikai folyamatok tanítása historikus adatok feldolgozásával
    A több évtizedes nyomozati munka során felhalmozódó elektronikus dokumentumok feldolgozásával kialakítottuk azokat a szöveganalitikai szótárakat és feldolgozási folyamatokat, melyek képesek az entitások (például nevek, rendszámok, cégek, stb.) kinyerésére, illetve azok közötti kapcsolatok azonosítására.
  2. Adatstruktúra kialakítása és kapcsolatháló vizualizáció
    Ahhoz, hogy kinyert információ könnyen értelmezhető, elemezhető legyen és a nyomozók gyorsan össze tudják vetni más, korábbi nyomozások eredményeivel létrehoztunk egy „intelligencia adatbázist”, melyben az egyes ügyekből kinyert adatok tárolásra kerülnek. Ezáltal lehetőség nyílik az adatbázisból közvetlenül kapcsolatháló vizualizációra és elemzésre, mely egy adott ügy felderítésében nyújtott segítségen túl, képes megmutatni a különböző bűnesetek közötti összefüggéseket is.
  3. Működési mechanizmus kialakítása
    A kialakított adatfeldolgozási folyamatokat valós idejű, folyamatos működésre hangoltuk: az aktuális ügyekkel összefüggő nyomozati munka során újonnan keletkező szöveges dokumentumok automatikus feldolgozásra és az adatbázisba betöltésre kerülnek