Skip to main content

Esettanulmányok

Stratégiai tervezés támogatása

Energiaszolgáltatási szektor képviselői számára a szigorú hazai szabályozás miatt elengedhetetlen az ügyfelekkel folytatott párbeszéd folyamatos ellenőrzése. A számára készült pilot-megoldással az EON képes előre jelezni, azonosítani a fogyasztóvédelmi eljárással fenyegető eseteket.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. magyar gyógyszergyártó vállalat. Tevékenysége kiterjed az originális kutatástól és generikus fejlesztéstől a hatóanyag- és készgyógyszer-gyártáson át az értékesítésig. A 170 milliárd forintot meghaladó éves árbevételt jegyző cég 3 gyártóegységgel rendelkezik Magyarországon és a világ 50 országában értékesíti készítményeit.

Üzleti probléma

A fenntartató üzleti siker kulcsa az alapos, minden részletre kiterjedő tervezés (és annak hatékony végrehajtása). Miként tud egy, a nemzetközi piacokon is aktív gyógyszergyár az értékesítési munkatársak szakmai tapasztalata mellett egyéb forrásból is megbízható termelési és értékesítési előrejelzéseket készíteni? A cégnél használt vállalatirányítási rendszerbe a kollegák manuálisan töltötték ki a forgalommal kapcsolatos kalkulációkat, amelyek sok esetben nélkülözték az adatok elemzését, és sokkal inkább becsléseket jelentettek. A megoldást az évek során felhalmozódott vonatkozó információk elemzésén és a piac modellezésén alapuló eszköztár jelentené.

Összegzés

A projekt során kialakított megoldás hatására az EGIS által eddig az üzleti várakozások előrejelzéséhez alkalmazott manuális tervezés után észlelt 19,1%-os hibaarány az új, automatizált folyamat eredményeképpen 7,6%-ra csökkent. Az új folyamat természetes és mindenképpen pozitív hatása az értékesítési előrejelzések összeállítására fordított munkaidő drasztikus csökkenése. A felszabaduló erőforrások lehetőséget biztosítanak a tervek végrehajtásához kapcsolódó munkálatok eddigieknél alaposabb kidolgozására.

Megoldás

A teljes cég működését átalakítani hivatott tanácsadói és tervezői munka részeként a Clementine által irányított projekt során alkalmazott SPSS Modeler termék segítségével a megoldás több lépcsőben került kidolgozásra.

 1. Adatstrukturálás
  A rendelkezésre álló gyártási és értékesítési adatok rendszerezésével és összekapcsolásával az üzleti év egyes szakaszaira összefüggések, törvényszerűségek megállapítása.
 2. Modellezés
  A feltárt összefüggések alapján prediktív előrejelzési modellek készültek. A vállalat így képes minden általa gyártott termékre, ill. célpiacra (országra) akár 12 évre előretekintő havi/éves bontású értékesítési kalkulációkat készíteni.
  Az így készült tervek – figyelembe véve azok hosszú távú voltát – nem képesek teljes pontossággal meghatározni a jövőben értékesítések volumenét. A szezonális trendek megfigyelésén alapuló előrejelzések azonban nem csupán az értékesítésben megnyilvánuló üzleti működésre vannak hatással: a cég piaci igényekhez igazodó gyártói kapacitásának tervezését is hatékonyan támogatják.
  • A megoldással készülő modellek alkalmazási területei:
  • 2-3 évre szóló modellek: gyártás tervezés támogatásához;
  • 12 évre szóló modellek: stratégia tervezés.