Skip to main content

Esettanulmányok

Preventív panaszkezelés

Energiaszolgáltatási szektor képviselői számára a szigorú hazai szabályozás miatt elengedhetetlen az ügyfelekkel folytatott párbeszéd folyamatos ellenőrzése. A számára készült pilot-megoldással az EON képes előre jelezni, azonosítani a fogyasztóvédelmi eljárással fenyegető eseteket.

A hazai energiaszolgáltatási szektor legnagyobb, nem állami tulajdonú szereplője.

Üzleti probléma

A hazai fogyasztóvédelmi hatóság a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszos ügyekben számos esetben ró ki bírságot az érintett vállalatokra. Az E.ON a vonatkozó esetek hátterének feltárása során számos esetben megállapítja, hogy volt előzetes párbeszéd a két fél között, de a kommunikáció feldolgozásának hiányában a következmények mindig meglepetésként hatnak a szervezetre. Miként tudja egy professzionális ügyfélszolgálatot működtető vállalat az ügyfelekkel folytatott kommunikáció elemzésével azonosítani a fogyasztóvédelmi panasszal fenyegető eseteket és megoldásukkal elkerülni a bírságot?

Összegzés

Az E.ON a számára készült pilot megoldással a fogyasztóvédelmi panasszal fenyegető esetek 70%-ra előre jelezhető, melynek segítségével csökkenthető a cégre kirótt pénzbeli büntetések összege.

Megoldás

Az ügyfelek szegmentálásával az egyes csoportokra jellemző kommunikációs fordulatok alapján összeállított prediktív modellek hivatottak előrjelezni, hogy mely esetek kívánnak megkülönböztetett figyelmet.

 1. Előkészítés
  • ügyfélszegmensek kialakítása:
   • Egyetemes ügyfelek – általános magán felhasználók
   • Versenypiaci ügyfelek – vállalatok
  • 1,5 – 2 évnyi, az egyes szegmensekhez köthető írásos vagy hang-alapú ügyfél-kommunikációs adat feldolgozása
 2. Implementálás
  • a strukturált adatokból prediktív modellek felállítása
  • ellenőrzés: 2 hónap panaszos eseteinek és a modell által előre jelzett panasszal fenyegető ügyeinek összevetése – 70%-os pontosság
  • az elemzésre havi rendszerességgel kerülhet sor