Skip to main content

Esettanulmányok

Minőségbiztosítás a piackutatásban

A “klasszikus”, személyes adatfelvétel már a 2010-es évektől folyamatosan veszített versenyképességéből a magas költségek, a kérdezőbiztosok körülményes ellenőrzése és a hosszú adatfelvételi idő miatt, a koronavírus járvány pedig méginkább visszavetette a válaszadási hajlandóságot. A telefonos kutatások ezzel párhuzamosan általánosan elterjedtté váltak, hiszen költségek és gyorsaság tekintetében is hatékonyabbak.

Üzleti probléma

A “klasszikus”, személyes adatfelvétel már a 2010-es évektől folyamatosan veszített versenyképességéből a magas költségek, a kérdezőbiztosok körülményes ellenőrzése és a hosszú adatfelvételi idő miatt, a koronavírus járvány pedig méginkább visszavetette a válaszadási hajlandóságot. A telefonos kutatások ezzel párhuzamosan általánosan elterjedtté váltak, hiszen költségek és gyorsaság tekintetében is hatékonyabbak.

A telefonos közvéleménykutatással kapcsolatban a módszertani kérdések mellett minőségbiztosítási szempontok is felmerülnek, amelyekre az ügyfélszolgálati környezetben már alkalmazott innovatív megoldások adhatnak megnyutató választ.

Összegzés

A telefonos adatfelvételek módszertani elvárásainak és a kérdezőbiztosok hatékonyságának ellenőrzése a hívások hanganyagának 100%-os feldolgozásával.

Megoldás

Különböző NLP technikákat (szöveganalitika, beszédfelismerés) ötvöző rendszer bevezetése, amely képes a piackutató cég környezetében a telefonos adatfelvételek során keletkező hanganyagokat leiratozni és feldolgozni.

Előkészítés:

  • Konzultáció, helyzet felmérése.
  • 1 adatfelvétel PILOT elemzése

Implementálás:

  • A nyitott kérdésekre adott válaszok szó szerinti leiratozása
  • 10+ minőségbiztosítási szempont ellenőrzése minden adatfelvétenben (például protokoll tartás, beszédsebesség, stílus)
  • Kérdezők teljesítmény értékelése, folyamatos monitorting kialakítása
  • Napi/heti riportok adatfelvételenként