Skip to main content

Statisztika

Kapcsolódó tartalmak

AJÁNLATKÉRÉS

Kérésére egy, az Ön igényeire szabott megoldást állítunk össze.

TERMÉKBEMUTATÓ

Ismerje meg az alkalmazásban rejlő lehetőségeket a Clementine munkatársainak tolmácsolásában!

TERMÉKOKTATÁS

A Clementine szakemberei akár helyszíni oktatás keretein belül is felkészítik munkatársait az alkalmazások leghatékonyabb használatára.

RENDEZVÉNYEK

A Clementine által szervezett rendezvények bemutatják az adatbányászat és az adat tudomány legfrissebb trendjeit, fejlődésük irányát.

HÍREK

Statisztika

IBM SPSS Statistics

Statisztikai szoftver egységes, integrált felülettel, áttekinthető, jólstrukturált menürendszerrel az adatokban rejlő információk feltárásához.

Statisztikai kimutatás, szignifikanciavizsgálat, adatelemzés? – tízből kilenc szakembernek az IBM SPSS Statistics jut eszébe ezekről a kulcsszavakról. Nem véletlenül, hiszen a IBM SPSS egy olyan piacvezető statisztikai szoftver, amely egységes, integrált felülettel, áttekinthető, jól strukturált menürendszerrel mindent tud, ami az adatokban rejlő információk feltárásához szükséges.

A hatékony statisztikai eszköztár használatával gyorsan és egyszerűen kinyerheti a döntéshozáshoz szükséges információkat, értelmezheti és megjelenítheti az eredményeket a táblázatos vagy grafikus formában, majd könnyen megoszthatja azokat másokkal a számos riport funkció révén, beleértve a biztonságos webes megjelenítést is. A könnyen használható adatelemzési lehetőségek mellett széles körét kínálja az összetettebb statisztikai eljárásoknak is, így tökéletes eszköztárs minden területen a teljes elemzési, riportálási folyamat során.

Szakemberek világszerte már 50 éve használják az SPSS Statistics-et adatelemzési feladatokhoz, piac- és közvélemény kutatások eredményének feldolgozására, valamint a legkülönbözőbb tudományos kutatásokra is, hiszen az SPSS Statistics egyszerűen a legjobb szoftver az üzleti és tudományos problémák statisztikai alapú megoldására. Az SPSS Statistics programcsomagot nagy hagyományokkal alkalmazzák az alábbi területeken:

 • Riportolás és ad hoc döntéshozatal
 • Vállalati szintű elemzési alkalmazások fejlesztése
 • Orvosi, klinikai, gazdasági és társadalomkutatások
 • Kérdőíves felmérések, piackutatások feldolgozása és direkt marketing
 • Adminisztratív kutatások, HR tevékenység támogatás, emberi erőforrás-gazdálkodás
 • Akadémiai, egyetemi, oktatási szektor
 • Tervezés és előrejelzés
 • Minőségfejlesztés

Az SPSS Statistics 25 újdonságai
A hatékony elemzés egyre fontosabb szerepet tölt be a vállalatok céljainak elérésében. Az IBM SPSS Statistics termékcsalád biztosítja azon legfontosabb funkciókat, amelyek az end-to-end elemzésekhez szükségesek. Folyamatos fejlesztések biztosítják, hogy az elemzők és üzleti felhasználók minél szélesebb köre garantáltan birtokolhassa a legfejlettebb analitikai technológiát. Az IBM SPSS Statistics legújabb, 25-ös verziója számos olyan fejlesztést kínál, ami egyrészt a továbbfejlesztett statisztikai eljárások mentén reagál a szakmai közösség legújabb igényeire, másrészt az egyre könnyebben elkészíthető adatvizualizációs lehetőségekkel egyszerűbbé teszi az eredmények disszeminációját. A következőkben csak néhány meghatározó témát emelünk ki az IBM SPSS Statistics legújabb verziójának újdonságai közül.

Bayes-i statisztikák és új ábrázolási funkciók a GLM és UNIANOVA modelleknél
A bayes-i statisztikák mind népszerűbbé válnak praktikus felhasználhatóságuknak köszönhetően. Megkerülik a sztenderd statisztikai eljárások félreértésre okot adó helyzeteit: ahelyett, hogy a szignifikancia alapján állapítanák meg a null-hipotézis elvetését vagy elfogadását, a bayes-i statisztika valószínűségi változóként kezeli a becsülni kívánt paramétert, amelyhez minden lehetséges információt felhasznál és ezeket kombinálja a mintavétel eredményével.

Az SPSS megközelítése mégis egyedinek mondható, mert egy bayes-i statisztika épp olyan egyszerűen futtatható, mint a megszokott statisztikai tesztek: továbbra is néhány kattintással hozhatunk létre lineáris regressziót, ANOVA-t, futtathatunk egymintás, kétmintás és független mintás T-próbát, Pearson-korrelációt vagy loglineáris modelleket.

A bayes-i statisztikák az Advanced Statistics modulban érhetők el.

 • Adatvizualizációs eszközök, Microsoft Office-ban tovább szerkeszthető diagrammok
  Az SPSS Statistics régóta várt fejlesztése a látványos, részletes és korszerű diagrammok készítésének lehetősége. A 25-ös verzióval néhány kattintással publikálásra kész ábrákat hozhatunk létre, vagy egyedi diagram template-eket állíthatunk össze. További újdonság, hogy az ábrák Microsoft objektumként másolhatók, így tovább szerkeszthetők MS Word-ben, Power Point-ban vagy Excel-ben. Ezen funkciók a Base csomagban is elérhetők.
 • Továbbfejlesztett Syntax Editor
  Az szintax üzemmódot előszeretettel alkalmazó felhasználókra is várnak újdonságok, amelyek a szintaxok könnyebb szerkeszthetőségéhez és formázásához járulnak hozzá. Egyszerű billentyűparancsokkal lehetőség van sorok összekapcsolására, duplikálására, törlésére, üres sorok és felesleges space-ek eltávolítására. Emellett bevezetésre került egy új, úgynevezett blokk szerkesztési mód is, amely egyszerre több sor szerkesztését teszi lehetővé. Rég várt újításként lehetővé vált az adatok adatszerkesztőből (vagy Microsoft Excelből) való másolhatósága és több sorba történő beilleszthetősége.
 • Továbbfejlesztett statisztikai eljárások
  A felhasználók visszajelzései és igényei alapján fejlesztették a leggyakrabban használt haladó statisztikai eljárásokat, melyek közül elsőként a vegyes lineáris modelleket (MIXED) és az általánosított lineáris vegyes modelleket (GENLINMIXED) említjük, amely eljárások esetén az IBM SPSS Statistics mostantól véletlenszerű hatások megoldási eredményeit (EBLUP) és folyamatos térbeli kovariancia-struktúrákat biztosít. Az általános lineáris modelleket (GLM) és az UNIANOVA-eljárásokat is új funkciókkal egészítették ki az ábrázolás területén. Emellett kiegészítésre kerültek a GLM és az UNIANOVA-modellek új kiegészítő elemekkel, így mostantól alkalmazható ezen eljárásoknál a heteroszkedaszticitás teszt, a robosztus standard hiba tesz és a Levene-próba módosított változata is.

Ezen újdonságok az Advanced Statistics modulra vonatkoznak.

 • A felhasználói felület megújulása és testre szabása
  • Új merge felhasználói felület
  • Új gombok az eszközsorhoz
  • Stata 14-es verzióban készült fájlok kezelése
  • Adatok másolása és beillesztése változó nevekkel vagy címkékkel

Az SPSS Statistics felépítése
Az SPSS Statistics egy moduláris, szorosan integrált teljes körű termékcsomag az elemzési folyamathoz, amely támogatást nyújt a tervezés, az adatgyűjtés, az adatkezelés, az adatelőkészítés, az elemzés, a jelentéskészítés, a kiértékelés és a grafikai megjelenítés, adatvizualizáció folyamataihoz. A modulok külön-külön, az alapszoftver (SPSS Statistics Base) nélkül is telepíthetők, használhatók. Az intelligens kezelőfelület egyszerűen kezelhető - még a legösszetettebb elemzés esetén is hozzásegít a felhasználót az összes szükséges adatkezelési, statisztikai és riportkészítési lehetőség felfedezéséhez és kihasználásához.

Az SPSS Statistics termékcsalád elemei, moduljai
Az SPSS Statistics termékcsalád tagjai egymással együttműködve nyújtanak mindent, ami az Ön számára szükséges lehet az elemzési munka során, a tervezéstől az adatkezelésen és az elemzésen át az eredmények publikálásáig. A termékcsalád moduljairól részletesebb leírást az SPSS Statistics modulok alatt olvashat.