meetup

Termékek »
Hírek »
Termékbemutató szemináriumok »


A Clementine által szervezett rendezvények bemutatják az adatbányászat és az adat tudomány legfrissebb trendjeit, fejlődésük irányát.

Adatbányászati tanfolyamok »
Termékbemutató szemináriumok »
Tematikus workshopok »
Konferenciák »
Statisztikai tanfolyamok »
Hálózatvizualizációs tanfolyamok »
Szöveganalitikai tanfolyamok »

meetup

A Clementine által időszakosan rendezett adattudományi meetup rendezvényeken a szakma jelen és jövő generációját képező szakemberek, érdeklődők találkoznak. A rövid, egy-egy konkrét téma köré szerveződő előadások elsődleges célja, hogy bemutassák a data science termékek és megoldások gyakorlati hasznosításának lehetőségeit.

A Clementine meetup sorozat célja, hogy minőségi információszerzéssel segítse a jövő generációt, felkeltse a fiatal, tehetséges fiatalok érdeklődését a data science megoldások, az adatelemzői szakmai iránt. Az évente hat alkalommal megtartott meetup minden esetben más-más szektort vizsgál, az ott jelentkező adatelemzési megoldásokat, lehetőséget gyakorlati szakemberek, iparági szakértők mutatják be az érdeklődőknek. Ezáltal első kézből ismerhető meg, hogy a napjainkban keletkező hatalmas mennyiségű adatot hogyan dolgozzák fel a vállalatok, milyen következtetések vonnak le, valamint hogyan fejlesztik ezáltal szolgáltatásaikat.

Az előadások után lehetőség nyílik informális kapcsolatteremtésre az érdeklődők számára. 

DataScience a Céghálóban

Időpont: 2018. július 26. 15 órától
Helyszín: LOFFICE

A KSH adatai szerint 2017 év végén több, mint 1,7 millió regisztrált vállalkozás működött Magyarországon - melyből közel 530 ezer cég, társas vállalkozás - szövevényes hálózatot alkotva. A cégek kapcsolatai hálójának és akár annak múltjának elemzése rengeteg értékes információval szolgálhat: az innen kinyert adatok felhasználhatók a fiktív cégek azonosításában, bedőlés vagy csőd előrejelzésében, hitelbírálatban és még sorolhatnánk. Ezekről a területekről hozunk példákat a júniusi dataSTREAM meetup-on!

1. Fiktív cégek birodalma
Előadó: Gergely Norbert, Andego Tanácsadó Kft.

A fiktív cégek alatt általában olyan cégeket értünk, melyek nem végeznek valós gazdasági tevékenységet, és elsődlegesen pénzmosás céljából jönnek létre. A pénzmosás világszinten becslések szerint 2.000 Mrd dollárt tesz ki (a magyar GDP 16-szorosa), azaz ilyen tömegű pénz folyik át illegális csatornákon.
Az Andego Tanácsadó Kft. egy olyan új módszertant fejlesztett ki, ahol a cégek alapadatai és cégek kapcsolati hálója alapján méri a cégek fiktív valószínűségét. A modell segítségével beazonosításra került 11.200 erősen fiktív gyanús cég, és további 48.400 olyan cég, melyek esetében ugyancsak felmerül valamilyen fiktív tevékenység gyanúja. Az elemzéseknek köszönhetően ugyancsak beazonosításra került több száz olyan magánszemély is, akik fiktív gyanús cégekhez kapcsolódnak tulajdonosi vagy tisztségviselői kapcsolatokon keresztül.
Az előadás részletesen bemutatja a beazonosításra kifejlesztett módszertant, benne adatbányászati és hálózatelméleti algoritmusok összekapcsolását, de ezen túl ismertetésre kerül néhány érdekes adat a magyarországi céghálózatokról, ennek struktúrájáról.

2. Magyarországi céghálózat térképe
Előadók: Hajdó László, Anderle Ádám (Szegedi Tudományegyetem)

A banki hitelezési gyakorlatban közismertek a cégcsoport elemzések, valamint a (csőd-) fertőzőttség modellek. Az első esetben az egyedi (önálló) cégek kapcsolatrendszerét mutatjuk be valamilyen szempontrendszer alapján, a második esetben pedig azt vizsgáljuk, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy az egymással kapcsolatban lévő cégek csődje más cégekre is átterjedjen.
Az Andego Tanácsadó Kft jelen elemzése a fenti két téma metszetét vizsgálja: hogyan terjed a (csőd-) fertőzöttség a központi cégcsoportoktól a központtól egyre messzebb lévő csoportok felé. A munkahipotézis az volt, hogy a fertőzöttebb központi cégcsoportokhoz kapcsoló cégcsoportok csődvalószínűsége nagyobb, valamint a központtól mért távolsággal az arányosan növekszik.
Az elemzés felfedi ezentúl a magyar cégek kapcsolatainak egy sajátos voltát is. A magyar cégek több, mint 85%-a kicsi, elszigetelt cégcsoportokat alkot, melyek fele nem is publikál gazdálkodási adatokat magáról. A maradék cégek nagyobb része viszont egy nagy összefüggő komponenst alkot, és ez a nagy összefüggő komponens (ami az összes magyar gazdálkodó szervezet mindössze 7%-a) adja a regisztrált árbevétel több, mint 30%-át!
Az előadás részletesen ismerteti az elemzési módszertant, a felhasznált technológiát és algoritmusokat és bemutat néhány érdekes következtetést is.

3. Cégháló vizualizációja i2-ben
Előadó: Clementine