AMOS

AMOS

Hatékony és könnyen használható strukturális egyenlet modellező szoftver.Realisztikusabb modelleket alkot, mint a standard többváltozós statisztikák.

///

Milyen iparágakban alkalmazható?
Pénzügyi szolgáltatások
Biztosítás

Strukturális egyenlet modellezés kapcsolatok tesztelésére

Az Amos egy hatékony és könnyen használható strukturális egyenlet modellező (SEM) szoftver. Realisztikusabb modelleket alkot, mint a standard többváltozós statisztikák vagy többváltozós regressziós modellek. Az Amos specifikálja, megbecsüli és prezentálja modelleit egy intuitív út diagrammon, így megjeleníti a változók közti hipotetikus kapcsolatokat. Ezáltal nem órák, hanem percek alatt tesztelhetők és bizonyíthatók az olyan követelések jogszerűsége, mint az "érték vezérelt lojalitás".

Nyerjen nagyobb betekintést adataiba megfigyelt és látens változókkal 

Az Amos-szal alkotott modellek valószerűbben tükrözik a komplex kapcsolatokat, mivel a szoftver olyan megfigyelt változókat használ, mint a kérdőíves adatok vagy olyan látens változókat mint például az "elégedettség", ami bármilyen más numerikus változót megbecsül. A strukturális egyenlet modellezés, amit út elemzésnek is hívnak, nagyobb betekintést biztosít a kauzális modellekbe és a változók kapcsolatainak erősségébe.

Statisztikai opciók Bayesi becsléssel

Az Amos-szal becsléseket végezhet rendezett kategorikus és cenzorált adatokkal, ezáltal:

  • Nem-numerikus adatok alapján modelleket képezhet, anélkül, hogy numerikus sorszámokat rendelne az adatokhoz.
  • Cenzorált adatokkal dolgozhat anélkül, hogy a szabályszerűségektől eltérő megállapításokat tenne.

Numerikus értékékeket vonhat be a rendezett kategorikus vagy cenzorált adatokba, így szükség esetén teljes numerikus adatbázis hozható létre, de akár a hiányzó értékeket is pótolhatja az új adatbázisban.